QLED

行业应用配图-1.jpg


 — — — — — — —▼ — — — — — — —

量子点发光二极管(QD-LED)是一种新型薄膜自发光器件,通过电子激发实现量子点层发光,具有广色域、高亮度、长寿命、超轻薄、低能耗、高画质等显著优点,可实现柔性显示和更多的显示应用场景,是新一代显示技术发展的主要方向。


行业配图-二极管-彩色.jpg

客服QQ

客服微信